:info@sitatravels.com   : India : +91-9810918521, 9818391852 ||Nepal : +977-71438894, 9867100485

सिता टुर्स & ट्राभल्स को अनलाईन टिकट बूकिंग सेवा सुरू भयको छ सजिलो र भरपर्दो यात्रा को लागि सिता टुर्स & ट्राभल्स को प्रोटल मा गयर बूकिंग गर्नु होला साथै बुटवल बाट काठमाडौँ ,काकरभिट्टा को पनि टिकेट पाइन्छ हाम्रो सेवा हरु नेपाल दिल्ली बस टिकट ! Booking Now OPEN! Now you can book Nepal-Delhi- Nepal bus tickets on our website: www.sitatravels.com For reliable and comfortable journey, please book at Sita Tours and Travels Pvt. Ltd. Our services: Delhi-Nepal bus, train, plane tickets and also you can book ticket from Butwal-Kakarvitta, Kathmandu, Pokhara
BEST HOLIDAY PACKAGES